Реєстрація нерухомості

2901 Державна реєстрація права власності об’єкта нерухомого майна, будівництво якого здійснено до 5 серпня 1992року

2902 Державна реєстрація права власності на новозбудований об’єкт нерухомого майна

2903 Державна реєстрація права власності на об’єкт нерухомого майна, право власності на який зареєстровано у реєстрі прав власності, який був чинний до 01.01.2013 (перереєстрація)

2904 Державна реєстрація права власності на об’єкт нерухомого майна державної або комунальної власності, будівництво якого завершено та право власності на який не зареєстровано до 01.01.2013, за відсутності документа, що посвідчує набуття права державної або комунальної власності

2905 Державна реєстрація права власності реконструйованого об’єкта нерухомого майна (в тому числі в результаті переведення об’єкта нерухомого майна із житлового у нежитловий або навпаки)

2906 Державна реєстрація права власності у зв’язку з передачею майна у власність юридичної особи як внесок(внесення майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду)вступні, членські та цільові внески членів кооперативу

2907 Державна реєстрація права власності у зв’язку з передачею майна у власність фізичним та юридичним особам майна у результаті припинення (ліквідації чи реорганізації) юридичної особи або виділу з неї нової юридичної особи

2908 Державна реєстрація права власності у зв’язку з поверненням майна у власність реабілітованим громадянам

2909 Державна реєстрація права власності на земельну ділянку (первинна реєстрація)

2910 Державна реєстрація права власності на сформовану земельну ділянку шляхом поділу або об’єднання раніше сформованих земельних ділянок

2911 Державна реєстрація права власності на об’єкт нерухомого майна, що створюється шляхом поділу (у тому числі у результаті виділення окремого об’єкта нерухомого майна із складу ОНМ, що складається з 2 або більше об’єктів, виділу частки або об’єднання кількох об’єктів)

2912 Державна реєстрація права власності на підставі рішення власника майна, уповноваженого ним органу про передачу об’єкта нерухомого майна з державної у комунальну власність чи з комунальної у державну власність або з приватної у державну чи комунальну власність

2913 Державна реєстрація прав на окремий індивідуально визначений об’єкт нерухомого майна (квартира,житлове, нежитлове приміщення тощо), будівництво якого здійснювалось із залученням коштів фізичних і юридичних осіб

2914 Державна реєстрація прав на окремий індивідуально визначений об’єкт нерухомого майна (квартира,житлове, нежитлове приміщення тощо), будівництво якого здійснювалось у результаті діяльності кооперативу

2915 Державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного будівництва

2916 Державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного будівництва, що підлягає приватизації

2917 Державна реєстрація припинення права власності на об’єкт нерухомого майна,об’єкт незавершеного будівництва у зв’язку з його знищенням

2918 Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

2919 Державна реєстрація права власності та інших речових прав на земельну ділянку, реєстрація яких проведена до 1 січня 2013 у зв’язку з втратою, пошкодженням чи зіпсуванням відповідного державного акта

2920 Державна реєстрація іншого речового права

2921 Надання інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

2922 Державна реєстрація обтяжень нерухомого майна

2923 Виправлення технічної помилки у відомостях Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

2924 Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (скасування державної реєстрації прав)

2925 Державна реєстрація права власності у зв’язку з передачею майна у власність фізичним та юридичним особам, що вийшли із складу засновників (учасників) юридичної особи

2926 Державна реєстрація права власності у зв’язку із виділенням нерухомого майна в натурі власникам майнових паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств

2927 Заборона вчинення реєстраційних дій

© Центр надання адміністративних послуг м. Ковель