Реєстрація нерухомості

 • ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ОБ’ЄКТА НЕРУХОМОГО МАЙНА, БУДІВНИЦТВО ЯКОГО ЗДІЙСНЕНО ДО 5 СЕРПНЯ 1992 РОКУ

ІНФОКАРТКА


 • ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА НОВОЗБУДОВАНИЙ ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА

ІНФОКАРТКА


 • ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА, ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЯКИЙ ЗАРЕЄСТРОВАНО У РЕЄСТРІ ПРАВ ВЛАСНОСТІ, ЯКИЙ БУВ ЧИННИЙ ДО 01.01.2013 (ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ)

ІНФОКАРТКА


 • ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА ДЕРЖАВНОЇ АБО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, БУДІВНИЦТВО ЯКОГО ЗАВЕРШЕНО ТА ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЯКИЙ НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНО ДО 01.01.2013, ЗА ВІДСУТНОСТІ ДОКУМЕНТА, ЩО ПОСВІДЧУЄ НАБУТТЯ ПРАВА ДЕРЖАВНОЇ АБО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ІНФОКАРТКА


 • ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ РЕКОНСТРУЙОВАНОГО ОБ’ЄКТА НЕРУХОМОГО МАЙНА (В ТОМУ ЧИСЛІ В РЕЗУЛЬТАТІ ПЕРЕВЕДЕННЯ ОБ’ЄКТА НЕРУХОМОГО МАЙНА ІЗ ЖИТЛОВОГО У НЕЖИТЛОВИЙ АБО НАВПАКИ)

ІНФОКАРТКА


 • ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ У ЗВ’ЯЗКУ З ПЕРЕДАЧЕЮ МАЙНА У ВЛАСНІСТЬ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ЯК ВНЕСОК (ВНЕСЕННЯ МАЙНА ДО СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ (СТАТУТНОГО ФОНДУ) ВСТУПНІ, ЧЛЕНСЬКІ ТА ЦІЛЬОВІ ВНЕСКИ ЧЛЕНІВ КООПЕРАТИВУ

ІНФОКАРТКА


 • ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ У ЗВ’ЯЗКУ З ПЕРЕДАЧЕЮ МАЙНА У ВЛАСНІСТЬ ФІЗИЧНИМ ТА ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ МАЙНА У РЕЗУЛЬТАТІ ПРИПИНЕННЯ (ЛІКВІДАЦІЇ ЧИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ АБО ВИДІЛУ З НЕЇ НОВОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

ІНФОКАРТКА


 • ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ У ЗВ’ЯЗКУ З ПОВЕРНЕННЯМ МАЙНА У ВЛАСНІСТЬ РЕАБІЛІТОВАНИМ ГРОМАДЯНАМ

ІНФОКАРТКА


 • ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ (ПЕРВИННА РЕЄСТРАЦІЯ)

ІНФОКАРТКА


 • ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА СФОРМОВАНУ ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ ШЛЯХОМ ПОДІЛУ АБО ОБ’ЄДНАННЯ РАНІШЕ СФОРМОВАНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

ІНФОКАРТКА


 • ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА, ЩО СТВОРЮЄТЬСЯ ШЛЯХОМ ПОДІЛУ (У ТОМУ ЧИСЛІ У РЕЗУЛЬТАТІ ВИДІЛЕННЯ ОКРЕМОГО ОБ’ЄКТА НЕРУХОМОГО МАЙНА ІЗ СКЛАДУ ОНМ, ЩО СКЛАДАЄТЬСЯ З 2 АБО БІЛЬШЕ ОБ’ЄКТІВ, ВИДІЛУ ЧАСТКИ АБО ОБ’ЄДНАННЯ КІЛЬКОХ ОБ’ЄКТІВ)

ІНФОКАРТКА


 • ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ПІДСТАВІ РІШЕННЯ ВЛАСНИКА МАЙНА, УПОВНОВАЖЕНОГО НИМ ОРГАНУ ПРО ПЕРЕДАЧУ ОБ’ЄКТА НЕРУХОМОГО МАЙНА З ДЕРЖАВНОЇ У КОМУНАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ ЧИ З КОМУНАЛЬНОЇ У ДЕРЖАВНУ ВЛАСНІСТЬ АБО З ПРИВАТНОЇ У ДЕРЖАВНУ ЧИ КОМУНАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ

ІНФОКАРТКА


 • ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВ НА ОКРЕМИЙ ІНДИВІДУАЛЬНО ВИЗНАЧЕНИЙ ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА (КВАРТИРА, ЖИТЛОВЕ, НЕЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ ТОЩО), БУДІВНИЦТВО ЯКОГО ЗДІЙСНЮВАЛОСЬ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ КОШТІВ ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

ІНФОКАРТКА


 • ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВ НА ОКРЕМИЙ ІНДИВІДУАЛЬНО ВИЗНАЧЕНИЙ ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА (КВАРТИРА, ЖИТЛОВЕ, НЕЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ ТОЩО), БУДІВНИЦТВО ЯКОГО ЗДІЙСНЮВАЛОСЬ У РЕЗУЛЬТАТІ ДІЯЛЬНОСТІ КООПЕРАТИВУ

ІНФОКАРТКА


 • ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ’ЄКТ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА

ІНФОКАРТКА


 • ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ’ЄКТ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА, ЩО ПІДЛЯГАЄ ПРИВАТИЗАЦІЇ

ІНФОКАРТКА


 • ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА, ОБ’ЄКТ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА У ЗВ’ЯЗКУ З ЙОГО ЗНИЩЕННЯМ

ІНФОКАРТКА


 • ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК БЕЗХАЗЯЙНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

ІНФОКАРТКА


 • ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА ІНШИХ РЕЧОВИХ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, РЕЄСТРАЦІЯ ЯКИХ ПРОВЕДЕНА ДО 1 СІЧНЯ 2013 У ЗВ’ЯЗКУ З ВТРАТОЮ, ПОШКОДЖЕННЯМ ЧИ ЗІПСУВАННЯМ ВІДПОВІДНОГО ДЕРЖАВНОГО АКТА

ІНФОКАРТКА


 • ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ІНШОГО РЕЧОВОГО ПРАВА

ІНФОКАРТКА


 • НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДОВІДКИ З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

ІНФОКАРТКА


 • ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ОБТЯЖЕНЬ НЕРУХОМОГО МАЙНА

ІНФОКАРТКА


 • ВИПРАВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПОМИЛКИ У ВІДОМОСТЯХ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

ІНФОКАРТКА


 • СКАСУВАННЯ ЗАПИСУ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО (СКАСУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ)

ІНФОКАРТКА


 • ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ У ЗВ’ЯЗКУ З ПЕРЕДАЧЕЮ МАЙНА У ВЛАСНІСТЬ ФІЗИЧНИМ ТА ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ, ЩО ВИЙШЛИ ІЗ СКЛАДУ ЗАСНОВНИКІВ (УЧАСНИКІВ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

ІНФОКАРТКА


 • ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ВИДІЛЕННЯМ НЕРУХОМОГО МАЙНА В НАТУРІ ВЛАСНИКАМ МАЙНОВИХ ПАЇВ ЧЛЕНІВ КОЛЕКТИВНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

ІНФОКАРТКА


 • ЗАБОРОНА ВЧИНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДІЙ

ІНФОКАРТКА

© Центр надання адміністративних послуг м. Ковель